Dětské dopravní hřiště Zlín - Malenovice

Historie DDH ve Zlíně

img Zlínské dětské dopravní hřiště bylo dostavěno zhruba v polovině 70. let minulého století a pravidelné dopravní výchově se začalo, dle dochovaných záznamů, sloužit ve školním roce 1979/80 a již tehdy byla výuka na něm zaměřena zejména na dopravní výchovu žáků čtvrtých ročníků základních škol. Provoz tehdy zajišťovalo Krajské dopravní středisko Brno.

Od roku 2000, kdy sloučením Krajských dopravních středisek vzniklo Centrum služeb pro silniční dopravu Praha (www.cspsd.cz), přešlo do jeho správy i dětské dopravní hřiště ve Zlíně, a tak tomu zůstalo, s přestávkou v letech 2006 až 2009, dodnes.

V současnosti dopravní hřiště využívají k dopravní výchově základní a mateřské školy nejen ze Zlína, ale navštěvují ho děti prakticky ze všech částí okresu Zlín (P. O. III. Zlín, Luhačovice, Vizovice a částečně Valašské Klobouky).