Dětské dopravní hřiště Zlín - Malenovice

Dopravní výchova

img Tematický plán dopravní výchovy je zpracován na minimální rozsah požadovaných znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích k získání „Průkazu cyklisty“ pro žáky 4.tříd základních škol. K výuce je užito deseti obrazů BESIPu „Neboj se silnice“. Součástí výuky je závěrečné přezkoušení pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích pomocí testů + jízdy podle pravidel silničního provozu.

Stránky BESIP